Vzhledem k častým dotazům a chybám, se kterými se setkáváme při dojednávání plateb mezi stranami smluv, upozorňujeme na změnu zákona o omezení plateb v hotovosti. Pokuta za porušení ustanovení zákona může být až pět milionů korun!

Novela zákona 254/2004 Sb. vešla v účinnost na konci roku 2014. Nejvýraznější změnou, kterou novela obsahuje, je snížení limitu pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na 270 tisíc korun. Snížení limitu platí od 1. prosince 2014. Limit pro povinné bezhotovostní platby se nově vztahuje nejen na platby z existujících závazků, ale i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit. Našim klientům doporučujeme provádět a přijímat platby bezhotovostním převodem a bezhotovostní platby uvádět jako způsob úhrady také ve smlouvách i v případě nižších částek, a to nejen kvůli zmiňované novele zákona, ale hlavně z důvodu prokazatelnosti plateb a vymahatelnosti neuspokojených finančních nároků.

Máte-li jakékoli dotazy v souvislosti s nastavováním platebních podmínek ve smlouvách, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k finančnímu právu, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.