Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Vážení klienti, pondělí 9. února je poslední termín, kdy musí odvést zálohu na zdravotní pojištění více než 300 tisíc podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných – OSVČ), kteří k 31. 12. 2014 platili minimální zálohy ve výši 1 752 Kč, ale i všichni ostatní, kdo mají odvádět zálohy z minimálního vyměřovacího základu. Nová výše minimální zálohy je od letošního roku 1 797 Kč. Máte-li tedy na platbu záloh zavedeny pravidelné platební příkazy, nezapomeňte je navýšit, aby Vám nevznikal nedoplatek a povinnost zaplatit penále.

Zálohu v této výši musí poprvé za leden 2015 uhradit podnikatelé, kteří platili v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč. Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanoven minimální vyměřovací základ – např. OSVČ, která je současně zaměstnancem a jako zaměstnanec odvádí pojistné alespoň v minimální výši, nebo trvalé OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát. OSVČ platí pojistné vždy do 8. dne následujícího měsíce. Pokud osmý den připadne na víkend nebo svátek, je platba splatná následující pracovní den. Za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny. Ujistěte se proto, zda jsou Vaše trvalé příkaz zadány správně.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k právu sociálního zabezpečení, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.