Silniční daň musí odvádět podnikatelé za motorová vozidla, která na území ČR využívají k podnikání. Existují ale výjimky.

Silniční daň je součástí české daňové soustavy, a to od 1. ledna 1993. V předchozí době tato daň v tehdejší daňové soustavě zahrnuta nebyla, mohli jsme se pouze v určitých obdobích setkat s daní z motorových vozidel. Silniční daň je daní přímou, majetkovou a musí ji odvádět podnikatelé za motorová vozidla, která na území ČR využívají k podnikání.

Existují ale výjimky. Osvobození od silniční daně se dle § 3 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, vztahuje například na vozidla s kombinací spalovacího motoru a elektromotoru nebo-li tzv. hybridy. Dále silniční dani nepodléhají motocykly (včetně čtyřkolek), vozidla na LPG, E85, CNG, elektrický pohon, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla nebo vozidla se zvláštní SPZ (veteráni). Dále se silniční daň neplatí za vozidlo v měsíci, ve kterém se nepoužilo pro podnikání (toto se dokládá například knihou jízd či využitím GPS). Toto osvobození se však nevztahuje na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Za ty je třeba daň odvádět bez ohledu na jejich využití. Silniční daň se konečně neplatí ani za měsíce, po které byla SPZ uložena v depozitu.

Pro více informací z oblasti daňového práva se na nás neváhejte obrátit.