Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Rozsáhlá novela zákoníku práce, která zavedla významné změny pro zaměstnance i zaměstnavatele, nabývala účinnosti hned nadvakrát, a to k 30. červenci 2020 a následně k 1. lednu 2021. Jejím hlavním motivem je zejména vhodnější provázání pracovního a rodinného života a také vyšší flexibilita. Níže uvádíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.

Česká republika byla již delší dobu kritizována ze strany mezinárodních organizací i jiných států za to, že doposud nezřídila instituci tzv. dětského ombudsmana. Jde o úřad, jehož posláním je kontrola naplňování práv dětí, navrhování doporučení ke zlepšení ochrany dětí a vzdělávací i osvětová činnost. Mezi země, které vytvořily funkci ombudsmana pro děti dříve než Česká republika, patří kromě řady větších, vyspělých států například Kolumbie, Bangladéš, Kazachstán nebo Nikaragua.

Vláda v souvislosti s pandemií nákazy COVID-19 vyhlásila ode dne 12. března 2020 pro území České republiky stav nouze, v rámci něhož přijala několik krizových opatření dle krizového zákona, která mohou mít zásadní dopad nejen na podnikatele. Jako nejrazantnější opatření je vnímán zákaz přijímání hostů v hotelích a restauracích spojené s omezením otevírací doby a celostátní karanténou omezující volný pohyb osob.