Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Co dělat, když máte příliš hlučného souseda? Náš advokát a zakladatel Robert Plicka se na toto téma vyjádřil v rámci televizní reportáže pro CNN Prima NEWS. S ohledem na množící se dotazy, jsme se však rozhodli sepsat k této materii i krátký článek a shrnout tedy několik možností, jak se proti takovému hluku bránit. V období izolace (kvůli nemoci COVID-19), kdy lidé tráví více času doma, je toto téma totiž o mnoho častějším problémem než kdy dříve.

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, jež tvoří neodmyslitelnou součást práva životního prostředí. S potěšením konstatujeme, že environmentální právo je dnes již považováno za velmi důležité právní odvětví a lze důvodně předpokládat, že i v budoucnu jeho význam výrazně poroste. Za zmínku stojí například problematika emisních povolenek sloužících jako nástroj ke snížení emise skleníkových plynů či právní úprava v oblasti boje s globálním oteplováním. Zdá se také, že Česká republika jde konečně cestou vedoucí ke konci zbytečného skládkování odpadů a s tím souvisejícího zvyšování množství vytříděného a recyklovatelného odpadu. Doufáme, že tyto legislativní změny povedou, nejen Českou republiku, ale i právo, směrem udržitelného rozvoje, jehož součástí bude taktéž zálohování plastových lahví, které může rovněž v boji proti plastům a zbytečnému odpadu, pomoci.

Rozsáhlá novela zákoníku práce, která zavedla významné změny pro zaměstnance i zaměstnavatele, nabývala účinnosti hned nadvakrát, a to k 30. červenci 2020 a následně k 1. lednu 2021. Jejím hlavním motivem je zejména vhodnější provázání pracovního a rodinného života a také vyšší flexibilita. Níže uvádíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.