Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Naše advokátní kancelář nadále bojuje za práva zvířat, a to zejm. za ochranu týraných zvířat a potrestání pachatelů trestných činů, které na nich byly spáchány.

Jak jsme Vás již informovali, podařilo se nám docílit zahájení trestního stíhání pachatele, který týral Amy tím, že s fenkou hrubě zacházel, bil ji, kopal do ni a házel s ní o zeď, čímž ji způsobil nejen psychické trýznění, ale i mnohačetné zlomeniny. Amy bohužel bude mít v důsledku tohoto zacházení trvalé následky na svém zdraví, ale dle posledních informací Vám můžeme informovat, že se její zdravotní stav zlepšuje, a to zejm. díky skvělé nové majitelce Viktorii a pomoci ze strany spolku Pes nejvěrnější přítel, z.s.

V rámci našeho urputného právního boje se nám podařilo docílit pravomocného odsouzení pachatele z přečinu týrání zvířat (v kvalifikované skutkové podstatně z důvodu trvalých následků), jemuž byl trestním příkazem uložen podmíněný trest odnětí svobody na 12 měsíců a povinnost k náhradě škody. I přesto, že konečně došlo k odsouzení pachatele za týrání zvířat, jsme nespokojeni s podmíněným trestem, neboť máme za to, že si pachatel zasloužil trest nepodmíněný. Proto se pokusíme využít nám známých institutů, jak by se mohlo podařit docílit vyšší míry spravedlnosti a přeměnit podmíněný trest v nepodmíněný. Proto nás nadále sledujte, abyste měli informace ve věci, které sdělíme až později. Z důvodu přípravy strategie nemůžeme totiž nyní sdělit více informací.

Můžeme však sdělit, že jsme se snažili opakovaně apelovat na státní zastupitelství, aby proti trestnímu příkazu podalo odpor, jelikož s ohledem na kruté jednání pachatele, jeho trestní minulost a nezájem o zdravotní stav Amy se nám jeví uložení podmíněného trestu jako nedostačující a neadekvátní celé situaci. Nicméně státnímu zastupitelství se bohužel rozhodnutí soudu jeví jako adekvátní a přiměřené. Můžeme tak jen vyjádřit náš údiv nad nedostatkem soucitu nad živým tvorem, přičemž by nás zajímalo, jestli by postup státních orgánů byl obdobný, pokud by takto krutě bylo zacházeno například s dítětem. Z tohoto důvodu jsme ihned po obdržení stanoviska státního zastupitelství podali stížnost na postup ve věci.

Nezbývá nám, než neustávat v boji za potrestání pachatelů trestných činů spáchaných na zvířatech a popřát Amy mnoho štěstí do života, aby se již nikdy nemusela potkat s trýznivým zacházením ze strany člověka a aby přes svůj handicap prožila pokud možno co nejplnohodnotnější život.