Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Klient byl rozhodnutím okresního soudu neprávem pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za údajné maření výkonu úředního rozhodnutí.

Následně se proto s žádostí o pomoc obrátil na naši advokátní kancelář. Naši advokáti pak po převzetí právního zastoupení klienta vyhodnotili, že byl rozsudek okresního soudu vydán ve zjevném rozporu se základními trestněprávními zásadami, a obrátili se proto na ministra spravedlnosti s podnětem k podání stížnosti pro porušení zákona, která byla nakonec po předložené argumentaci a neúnavné urgenci ze strany naší kanceláře uznána za důvodnou a podána k Nejvyššímu soudu České republiky.

Dne 29.05.2019 pak Nejvyšší soud svým rozsudkem dal našemu klientovi za pravdu, když potvrdil, že rozhodnutím okresního soudu byl porušen zákon v neprospěch našeho klienta a toto rozhodnutí proto zrušil. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti každoročně vyhoví jen zhruba deseti procentům veškerých podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu, jsme velice rádi, že se naší kanceláři usilovnou prací nakonec podařilo dovolat se spravedlnosti pro našeho klienta a stejně vytrvale budeme bojovat i za Vás, rozhodnete-li se na nás obrátit.