Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Daň z nabytí nemovité věci by měl od příštího roku (2016) platit pouze kupující. Počítá s tím návrh novely zákonného opatření Senátu, který schválila vláda. Z důvodové zprávy k návrhu ale jasné důvody pro novou úpravu nevyplývají. Zůstává tedy otázkou, proč musí ke změně dojít a zda bude novinka praktická. Právě zástupci praxe totiž změnu kritizují. Jediným logickým důvodem pro povinné placení nabyvatelem je jen název poplatku (daň z nabytí nemovitých věcí, dříve z převodu nemovitých věcí).

Poplatníkem daně v případech nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou je nyní převodce (prodávající), pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Současná právní úprava tak dává možnost, na rozdíl od úpravy dřívější, u koupě a směny převodci i nabyvateli smluvně ujednat, že poplatníkem daně je nabyvatel. Vedle převodce je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v mnoha případech nabyvatel nemovité věci (dražby, vyvlastnění, exekuce, aj.). A to je zřejmě hlavní důvod, proč se vláda rozhodla pro sjednocení úpravy pro všechny případy, kdy dochází ke změně majitele nemovitosti.

Důvodová zpráva uvádí, že „je nezbytné jednoznačně vymezit osobu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a odstranit možnost smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny…dojde tím k odstranění obtíží vyplývajících ze současné právní úpravy, dle níž je v některých případech poplatníkem daně převodce a v některých případech je to nabyvatel“. Jakých potíží se touto úpravou vyvarujeme a proč je tato změna nezbytně nutná, ale z důvodové zprávy jasné není. Důvodová zpráva se dále omezuje jen na konstatování, že „komplikace při stanovení poplatníka nastávají zejména při směně nebo při úplatných nabytích nemovitých věcí z majetku České republiky“.

Komora daňových poradců v připomínkovém řízení požadovala navrhovanou změnu poplatníka vypustit. Současnou úpravu považuje za vhodnou a praxí osvědčenou. Jako příklad praktického využití současné úpravy daňoví poradci uvádějí hromadné prodeje jednotek developery, kdy poplatníkem daně jsou právě podnikatelé a nikoli jednotliví kupující. „Pokud bude poplatníkem generálně kupující, lze očekávat zvýšenou chybovost a zvýšenou administrativu správců daně; to je v rozporu s programovým prohlášením vlády“, uvádí Komora daňových poradců. Stejně tak Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v připomínkovém řízení namítala, že nově navrhovaná úprava popírá základní obecné pravidlo platné mj. také v zákonu o dani z přijmu právnických a fyzických osob, že platí ten, kdo má příjem z prodeje věcí, zboží, služeb, tzn. vždy platí daň poplatník, který obdrží mzdu, úhradu faktury za poskytnuté zboží, služby, naturální plnění, protislužbu, směnu. Nad změnou zákonného opatření lze pravděpodobně ještě očekávat diskusi v Poslanecké sněmovně a Senátu.