Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Senát minulý týden schválil vznik centrálního registru vybraných přestupků. Cílem zákona je podle vlády (navrhovatele zákona), boj proti drobné kriminalitě. Přísněji budou trestány jen některé opakované přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku, jako například rušení nočního klidu, méně závažné ublížení na zdraví či drobné krádeže. Přestupky by se měly v registru uchovávat 5 let, jejich opakování se však nestane trestným činem.

Silniční daň musí odvádět podnikatelé za motorová vozidla, která na území ČR využívají k podnikání. Existují ale výjimky.

Silniční daň je součástí české daňové soustavy, a to od 1. ledna 1993. V předchozí době tato daň v tehdejší daňové soustavě zahrnuta nebyla, mohli jsme se pouze v určitých obdobích setkat s daní z motorových vozidel. Silniční daň je daní přímou, majetkovou a musí ji odvádět podnikatelé za motorová vozidla, která na území ČR využívají k podnikání.

Vážení klienti, pondělí 9. února je poslední termín, kdy musí odvést zálohu na zdravotní pojištění více než 300 tisíc podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných – OSVČ), kteří k 31. 12. 2014 platili minimální zálohy ve výši 1 752 Kč, ale i všichni ostatní, kdo mají odvádět zálohy z minimálního vyměřovacího základu. Nová výše minimální zálohy je od letošního roku 1 797 Kč. Máte-li tedy na platbu záloh zavedeny pravidelné platební příkazy, nezapomeňte je navýšit, aby Vám nevznikal nedoplatek a povinnost zaplatit penále.