Náš tým

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Jana Lindová je advokátní koncipientkou a členem týmu PLICKA & PARTNERS od listopadu 2018. V rámci právní praxe se zabývá zejména poradenstvím v oblasti pracovního a cizineckého práva, ochranou osobních údajů a GDPR. Vzhledem ke své předchozí praxi v oblasti práva obchodních korporací, pomáhá klientům rovněž s rozhodováním při složitých a komplexních výzvách, kterým čelí při svém podnikání při uzavírání kupních a distribučních smluv, smluv o dílo či dodávkách technologií, přípravě smluvní dokumentace k rozsáhlým projektům; při sjednávání záruk, servisních smluv, smluv o zpětné koupi či o zajištění vzdělávání prodejců a zákazníků. Do oblasti její specializace patří rovněž outsourcing, franchising, smlouvy z oblasti duševního vlastnictví a informačních technologií.

Jana vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 ukončila doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se specializací v oboru pracovní právo. Po studiu pracovala v manažerských funkcích v oblasti podnikového korporátního práva. Ve volném čase ve věnuje publikační činnosti, zaměřuje se především na soukromoprávní ochranu sociálních práv nezletilých a aktuálním otázkám pracovního práva.

Akademicky působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty v Plzni kde vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Externě spolupracuje s Katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vědeckou radou Právnické fakulty v Olomouci byla v roce 2016 jmenována jako členka zkušebních komisí pro obor občanské právo. Je členkou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a členkou kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je rovněž odbornou lektorkou pracovního práva a souvisejících právních vztahů řízení podniku.

Od začátku roku 2018 se intenzivně věnuje právnické praxi v advokacii.

Vzdělání:
Právnická fakulta ZČU v Plzni
Právnická fakulta MU Brno
Jazyky:
čeština, angličtina

Kontaktní informace:
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.