Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

Právní poradenství v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností je základním předpokladem řádně fungujícího podnikání v České republice i zahraničí. Advokátní kancelář AK-RP poskytuje komplexní služby v oblasti zakládání obchodních společností, jejich správy, přeměn společností na jiné formy, fúze či rozdělení společností (včetně přeshraničních), provádění detailních právních prověrek společností v rámci zamýšlených akvizic klientů (due dilligence) apod. Vždy je kladen důraz na individuální obchodní zájmy a cíle každého klienta.

Advokátní kancelář AK-RP pravidelně sleduje poslední legislativní vývoj v obchodněprávní oblasti a vyhodnocuje dopad změn na obchodní aktivity klientů. Právní poradenství v oblasti práva obchodních společností zahrnuje zejména:

 • zakládání a registrace nových obchodních společností;
 • zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění;
 • konání valných hromad, zastupování společníků či akcionářů na valných hromadách, sepsání usnesení a zápisů z jednání takových valných hromad a výročních zpráv;
 • přeměny na jiné právní formy, restrukturalizace či likvidace obchodních společností;
 • fúze (včetně přeshraničních) a rozdělení obchodních společností;
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu;
 • příprava vnitřních korporátních předpisů
 • provádění právních prověrek cílových společností při nejrůznějších akvizicích (due diligence), příprava a projednávání akvizice a souvisejících smluv (včetně přípravy struktury akvizice);
 • získání souhlasů od místních a evropských úřadů pro ochranu hospodářské soutěže a jiných regulatorních orgánů;
 • restrukturalizace společností;
 • dodržování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže;
 • soudní spory týkající se nekalosoutěžního jednání a kartelové činnosti.

S podnikáním v České republice samozřejmě souvisí i daňová optimalizace a poradenství při daňové strukturalizaci transakcí. I v oblasti daňového práva poskytuje naše advokátní kancelář AK-RP komplexní služby, a to ve spolupráci s předními odborníky v oblasti daní a účetnictví.

V souvislosti se zakládáním obchodních společností a provádění změn ve společnostech AK-RP dlouhodobě spolupracuje s kvalitními notářskými kancelářemi, což zajišťuje pro naše klienty komplexní, rychlé a efektivní právní služby.