Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

V naší advokátní kanceláři zajišťujeme vymáhání pohledávek různého charakteru a nabízíme komplexní správu pohledávek, která zahrnuje zasílání předžalobních výzev k úhradě, podání žaloby, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení, zajištění výkonu rozhodnutí formou exekuce, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení apod. Základem je samozřejmě analýza a posouzení vymahatelnosti dluhu a návrh co nejefektivnějšího řešení.

V rámci vymáhání pohledávek našich klientů poskytujeme zejména následující právní služby:

  • právní analýza pohledávek všech druhů (z nezaplacených faktur, ze směnky, uznaných závazků, nezaplacených nájmů, nezaplacených mezd či jiných plateb v souvislosti s odvedenou prací apod.);
  • prověření majetku dlužníka a jeho platební morálky z hlediska vymahatelnosti pohledávky (vč. souvisejících osobních a obchodních vztahů);
  • sepis a administrace předžalobních výzev k úhradě;
  • mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím pracovníků v terénu;
  • zahájení soudních, případně rozhodčích řízení včetně zastupování klientů v těchto řízeních;
  • zahájení exekucí;
  • odkupy a zajištění odkupů pohledávek apod.

AK-RP dlouhodobě a úzce spolupracuje s exekutory, což umožňuje snížit náklady exekuce v případě jejího zastavení pro nemajetnost dlužníka nebo zrychlit proces vymáhání pohledávky.